המכון הלאומי לארכיטקטורה ותכנון עירוני (NIAiU)

מטרתו של המכון הלאומי לארכיטקטורה ותכנון עירוני (NIAiU) העלאת התרבות האדריכלית והעירונית למודעות הציבורית ושמירת המורשת האדריכלית הלאומית של המאה העשרים. אחת ממשימותיו המרכזיות של המכון היא שיתוף פעולה ארוך טווח בין אדריכלים, רשויות מקומיות ואזרחים במרחב הציבורי, במטרה לשפר את איכותו, ליצור איזון בהתפתחותו ולהגיע לקונצנזוס בכל הנוגע לעיצובו ולתכנונו.

לאתר המכון