עקב התפשטות וירוס הקורונה והמצב הבריאותי העולמי, תהליכי גיוס מתמחים הנם מושהים בשלב זה ועד להודעה חדשה. 

תודה!