המכון הפולני
בית פסגות, רוטשילד 3
תל אביב 6688106
טל’: 03-6962053/9
פקס: 03-6962064
פתוח: ימים שני-שישי
9:00-16:00