27.02.2021 חסידי אומות העולם

חסידי אומות העולם – סיפור בחודש

משפחת שויירצ'בסקי מפלונסק חיה בשלום ובקשרי ידידות עם שכניה היהודים. עם חיסול הגטו, העניקה המשפחה מסתור לשלושה צעירים מבני המקום

לפני מלחה"ע ה-II כ-5000 מתוך 11,000 תושבי פלונסק היו יהודים. כמעט מחצית. רבים מהם רופאים ועורכי דין.

בעיר חיה משפחת שוויירצ'בסקי שבבעלותה הייתה חווה קטנה בפאתי העיר.

היחסים עם שכניהם היהודים היו טובים. היו אלה יחסי שכנות ששילבו עבודה משותפת ואפילו ידידות וסיוע הדדי.

לימים, מספר בנם סטאניסלב שוויירצ'בסקי, כי לא ידע כמה יהודים בדיוק חיים במקום ואילו מבחינתו, הכיר מקרוב ממש את השלושה אותם הצילה משפחתו מרדיפת הנאצים:

אלי נוימן, דוד קפלושניק ומשה איזק.

שלושתם עזבו את פולין ושלושתם הלכו לעולמם זה מכבר.

אלי נוימן וולאדיסלב שוויירצ'בסקי היו ילדים כבני 10 שהייתה ביניהם ידידות קרובה. בעת הכיבוש הנאצי, כשהשניים נותרו בקשר חברי למרות המצב הבלתי אפשרי,

עזר ולאדיסלב לחברו אלי להסתתר בבית משפחתו, שהיה סמוך לגטו פלונסק.

מאוחר יותר גם מצא עבורו ולאדיסלב מקומות מסתור חלופיים, בהם שהה עד לשחרור בינואר 1945.

לימים, העניק סטאניסלב שוויירצ'בסקי עדות ליד ושם וב-5 ביולי 2004 הכיר יד ושם בולאדיסלב וסטאניסלב שוויירצ'בסקי – Wladyslaw & Stanyslaw Swierszczewski – כחסידי אומות העולם. 

Scheduled חסידי אומות העולם

חסידי אומות העולם – סיפור בחודש 🗓

איוו ווסבי היה מלחין ידוע בוורשה. עם הכיבוש הנאצי נכלא עם משפחתו בגטו ורשה. עם תכנון הבריחה מהגטו מצא מפלט אצל הזמר הידוע מיצ'סלב פוג שהסתיר בביתו יהודים נוספים, עד לתום המלחמה
27 11.2021 חסידי אומות העולם

חסידי אומות העולם – סיפור בחודש 🗓

משפחתו גורשה מגטו ורשה למחנה המוות טרבלינמקה ואילו הוא, שנותר לעבוד בעבודות כפייה, הצליח להינצל כמה פעמים, בחלקן בסיועם של הזוג בוגוצקי, מכרים מזירת התרבות הוורשאית של ימי טרום המלחמה
27 10.2021 חסידי אומות העולם

חסידי אומות העולם – סיפור בחודש 🗓

צלינה הקטנה בת ה-3 ואחיה אלי נמלטו עם הוריהם מגטו וילנה והוסתרו בביתם של מכרים. המוות פגש את שתי המשפחות וטילטל אותן במסע של הישרדות ורצון בחיים
27 09.2021 חסידי אומות העולם