18-04-2023 Bez kategorii, היסטוריה, חדשות, יחסי יהודים פולנים

קמפיין הנרקיס הצהוב

הנרקיס הצהוב הפך לסמל מרד גטו ורשה. ביוזמה חינוכית-חברתית של מוזיאון פולין, שנולדה לפני עשור, עונדים ברחבי ורשה והעולם ביום השנה לפרוץ המרד, נרקיס נייר צהוב על דש הבגד
 
הנרקיס הצהוב הפך לסמל מרד גטו ורשה. ביום רביעי 19 באפריל 2023 נציין 80 שנה לפרוץ המרד – 19 באפריל 1943.
 
ביוזמה חינוכית-חברתית של מוזיאון פולין בוורשה להיסטוריה של יהדות פולין, שהחלה לפני עשור, עונדים ברחבי ורשה ובכלל, נרקיס נייר צהוב על דש הבגד, לזכרו של המרד.
 
צעירים, מבוגרים, מחנכים, אנשי ציבור ואנשים פרטיים, הצטרפו אלינו ליוזמה הזו שיש בה גם רמז אדיר לחיים במקום המוות – פרח במקום טלאי צהוב
 
ושלחו אלינו ביום רביעי ה-19 באפריל, צילום שלכם עונדים נרקיס על דש הבגד.
 
שבלונה להכנת נרקיס צהוב – https://bit.ly/3AamF41
 
הוראות הכנה – https://bit.ly/3ve5njQ
 
עוד על הקמפיין – https://bit.ly/3aiyNn8
 
המסורת הזו נוצרה בהשראת סיפורו של מארק אדלמן ז"ל, ממפקדי מרד גטו ורשה, אשר מדי שנה ב-19 באפריל (יום השנה לפרוץ המרד) נהג לקבל זר של פרחים צהובים על מפתן דלתו.
 
זהותו של מעניק הזר לא ידועה עד היום. אדלמן נהג להניח את הפרחים שקבל באנדרטת גיבורי הגטו.