18.03.2013 - 22.03.2013 Дискусії, Події

Візит професора Войцеха Вжосека (Познань)

Візит професора Університету імені Адама Міцкевича (Познань), учня Єжи Топольського, одного з найяскравіших представників познанської методологічної школи, Войцеха Вжосека

Лекції: «Історичне джерело як реалістичне алібі історика»

Дискусії: «Теорія – історія – суспільство: суспільна роль історії в Польщі та Україні» за участі В.Вжосека та українських істориків, модератор – Володимир Склокін

Проблема суспільної значущості професійного історіописання є однією з найбільш дискутованих у сучасній західній історіографії. Історики в Західній Європі і США намагаються переосмислити суспільні функції своєї дисципліни, щоб, з одного боку, уможливити адекватну відповідь на виклики сучасного світу, а з другого – не допустити перетворення історіописання на допоміжну дисципліну для інших, більш практично орієнтованих галузей знання.

Як на ці виклики відповідають польські та українські історики? Якою є роль історії в суспільному житті цих країн? Чи може професійне історіописання виконувати практичні функції?

Дискусія, за участь істориків та теоретиків історіографії з Польщі та України, покликана сприяти перетворенню проблеми практичних функцій історіописання на предмет публічного обговорення та формуванню в Україні нового, адекватного вимогам часу, розуміння суспільної відповідальності історика.

Презентації книг: Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (2012), Єжи Топольський «Як пишеться та розуміється історія» (2012)

ЛЬВІВ – КИЇВ – ХАРКІВ

18 березня, Львів

14.00 – лекція, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1 (Дзеркальна зала)

18.30 – дискусія, презентація книг, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, вул. Богомольця, 6

учасники дискусії: Войцех Вжосек, Леонід Зашкільняк, Мар’ян Мудрий, Володимир Склокін

20 березня, Київ

11:40 – лекція, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», вул. Волоська 8/5 (5-й корпус, 5-109)

18.00 – презентація книг, дискусія, книгарня «Є», вул. Лисенка, 3

учасники дискусії: Юрій Волошин, Войцех Вжосек, Володимир Склокін, Наталя Яковенко

22 березня, Харків

11.40 – лекція, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, пл. Свободи, 4 (5-58)

15.00 – дискусія, презентація книг, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, пл. Свободи, 4 

учасники дискусії: Войцех Вжосек, Володимир Маслійчук, Сергій Посохов, Володимир Склокін

Войцех Вжосек – професор історії Університету імені Адама Міцкевича у Познані, головний редактор часопису «Sensus Historiae», віце-президент Польсько-українського історіографічного товариства. Займається західноєвропейською, зокрема французькою, теорією та історією історіографії,  проблемами історичного мислення та історичної культури. Автор та редактор більше десяти книжок з теорії та методології історії.

Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (Київ, «Ніка-Центр», 2012, переклад  – В. Саган, В. Склокін, С.Сєряков)

У книжці обґрунтовується конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснюється одна з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Вжосек показує обмеженість традиційного підходу з його трактуванням історії як науки, що дає об’єктивне знання про минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання культури минулого. 

Єжи Топольський «Як ми пишемо і розуміємо історію? Таємниці історичної нарації» (Київ, «К.І.С», 2012, переклад – Н.Гончаренко)

Це блискучий приклад глибоких та виважених роздумів про те, як упродовж століть формувалися і мінялися уявлення про історика, історичні дослідження та здобуті у процесі досліджень знання. Сформульовані відомим польським істориком-методологом питання і запропоновані ним відповіді ще довго залишатимуться актуальними і для світової, і для української історіографії. 

Партнери:
Видавництво «Ніка-Центр»
Видавництво «К.І.С.»

Книгарня «Є»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Східний інститут українознавства імені Ковальських

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Центр міської історії Центрально-Східної Європи

Львів
18 березня
Київ
20 березня
Харків
22 березня

from to
Scheduled Дискусії Події