Search …
  • Українська
  • English
  • Polski

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności, Film, Historia, Wydarzenia

Echa Wernyhory

Polsko-ukraińska przestrzeń kulturowa
22 03.2021 Aktualności, Muzyka

Kalendarz wydarzeń

Taras Kompaniczenko i “Chorea Kozacky” | Pieśni 1920 roku

O Instytucie Polskim

Scroll top