28.04.2023 - 25.05.2023 News

Ja i moje marzenie- II Międzynarodowy Wirtualny Konkurs Plastyczny


Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków Polska Nuta (Odessa, Ukraina), serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Wirtualnym Konkursie Plastycznym Ja i moje marzenie. Przedsięwzięcie jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci polonijnych i jest podzielony na kategorie wiekowe:

I Kategoria wiekowa: Od 0 do 5 lat 

II Kategoria wiekowa: Od 6 do 8 lat 

III Kategoria wiekowa: Od 9 do 11 lat 

IV Kategoria wiekowa: Od 12 do 14 lat

Każdy uczestnik konkursu zgłasza zdjęcie własnej pracy wraz z informacją o uczestniku i pracy na podany w regulaminie adres e-mail organizatora konkursu. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, collage. Tematyka prac II Międzynarodowego Wirtualnego Konkursu Plastycznego Ja i moje marzenie opierać się ma o marzenia dzieci, ich własną wizję przyszłości, coś, co najbardziej lubią i do czego dążą.

* Prace należy przesyłać do dnia 25 maja 2023 roku do 23:59 czasu polskiego.

Zgłaszając pracę do II Międzynarodowego Wirtualnego Konkursu Plastycznego Ja i moje marzenie, uprzejmie prosimy dodać poniższą formułę do treści maila:


Ja, rodzic /opiekun prawny uczestnika konkursu oświadczam, że:

*Zapoznałem się z Regulaminem II Międzynarodowego Wirtualnego Konkursu Plastycznego 

„Ja i moje marzenie” organizowanego przez Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków 

„Polska Nuta” i akceptuję jego zapisy.

*Zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu Danych Osobowych, niniejszego regulaminu oraz z informacją o celach i sposobach oraz przysługujących mi prawach przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z II Międzynarodowym Wirtualnym Konkursem Plastycznym „Ja i moje marzenie”. 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu jego udziału w II Międzynarodowym Wirtualnym Konkursie Plastycznym „Ja i moje marzenie”.

Poniżej więcej informacji na temat konkursu:

01_REGULAMIN_JA_i_MOJE_MARZENIE_II_Międzynarodowy_Wirtualny__Konkurs_Plastyczny_NKSP_Polska_Nuta_Odessa_UA_2023_r

04_Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_JA_i_MOJE_MARZENIE_II_Międzynarodowy_Wirtualny_Konkurs_Plastyczny_NKSP_Polska_Nuta_Ode

from to
Scheduled News