13.07.2020 Aktualności, Historia

Prof. dr hab. Wanda Smochowska-Petrowa

Prof. dr hab. Wanda Smochowska-Petrowa (1919-2011) – Polka, bułgarystka, wybitna literaturoznawczyni, badaczka w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego, która ponad sześćdziesiąt lat swojego życia spędziła w Bułgarii. Po wybuchu II wojny światowej, dzięki ambasadzie bułgarskiej w Warszawie, opuściła stolicę i pod koniec 1939 roku dotarła do Bułgarii i na zawsze związała swój los z tym krajem.

Ukończyła Wydział Pedagogiki i Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Sofijskim. Pracowała jako tłumaczka-spikerka w redakcji polskiej Radia „Sofia”, lektorka języka polskiego, m.in. w Ośrodku Informacji i Kultury Polskiej w Sofii (obecnie: Instytut Polski). W latach 1955-1958 pracowała w Ambasadzie RP w Sofii i w bułgarskim Ministerstwie Informacji. Długoletni pracownik naukowy Instytutu Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk (1960-1980). Wykładowczyni literatury słowiańskiej na Uniwersytecie w Szumen.

Będąc na emeryturze przez wiele lat gotowała obiady w hospicjum dla ubogich „Miłosierdzie”, założonym przez Donkę Paprikową. Wraz z osobami innych wyznań, tj.  prawosławnymi, katoliczkami obrzędu łacińskiego i wschodniego roznosiła biednym i samotnym mieszkańcom Sofii.

Scheduled Aktualności Historia

Polskie Powroty NAWA 🗓

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA.
02 08.2023 Aktualności