22.04.2021 Aktualności, Historia, Literatura

Online promocja wielotomowej publikacji naukowej Instytutu Slawistyki PAN – „Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach”

Rozmowa na temat wkładu polskiej humanistyki i znaczenia społecznego publikacji z polskimi i bułgarskimi badaczami oraz uczestnikami projektu.

22 kwietnia 2021, czwartek, godz. 17.00

Online promocja tomu odbędzie się za pomocą programu Zoom

Transmisja na żywo na Facebooku Instytutu Polskiego w Sofii

Leksykon zaprezentują:

Grażyna Szwat-Gyłybowa – kierowniczka projektu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.)” oraz redaktorka Leksykonu, autorka haseł poświęconych Bułgarii i Macedonii Północnej, profesor w Instytucie Slawistyki PAN, literaturoznawczyni, kulturoznawczymi.

Ewelina Drzewiecka – wykonawczyni w projekcie „Idee wędrowne na słowiańskich Bakanach (XVIII-XXI w.)”, autorka haseł poświęconych Bułgarii i Macedonii Północnej, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, docent w Centrum Cyrylometodejskim BAN, literaturoznawczyni, kulturoznawczymi.

Nina Dimitrova – wykonawczyni w projekcie „Idee wędrowne na słowiańskich Bakanach (XVIII-XXI w.)”, autorka haseł poświęconych znaczeniom źródłowym analizowanych idei, profesor, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii BAN, historyk filozofii.

Nikolay Aretov – konsultant w projekcie „Idee wędrowne na słowiańskich Bakanach (XVIII-XXI w.)”,  członek rady naukowej serii wydawniczej Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, profesor, pracuje w Instytucie Literatury BAN, literaturoznawca, kulturoznawca.

W dyskusji wezmą udział m.in.:

Margreta Grigorova – profesor, pracuje w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie, wykładowczyni i tłumaczka, literaturoznawczyni, badaczka związków polsko-bułgarskich.

Adriana Kovacheva – adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM, wykładowczyni i tłumaczka, literaturoznawczyni, badaczka związków polsko-bułgarskich

Kamen Rikev – adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS, wykładowca i tłumacz, literaturoznawca, badacz związków polsko-bułgarskich.

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek” to dziesięciotomowa monografia, opublikowana w wolnym dostępie (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1076), opracowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki przez polskich slawistów (Grażyna Szwat-Gyłybowa, Anna Boguska, Ewelina Drzewiecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Dorota Gil, Lech Miodyński, Celina Juda, Damian Kubik, Agata Jawoszek, Jasmina Šuler-Galos, Katarzyna Sudnik, Ida Ciesielska, Marta Cmiel-Bażant), neogrecystów (Przemysław Kordos, Konrad Kuczara, Ilias Wrazas), orientalistów (Paulina Dominik, Agnieszka Ayşen Kaim) oraz filozofów, historyków, filologów z ośrodków zagranicznych (Nina Dimitrowa, Aleksandra Sfini, Michail D. Konaris, Niketas Siniossoglou, Ikaros Mantuwalos, Ksenia Marinu, Dimitrios Stamatupulos, Leonidas Kaliwertakis i Catherine Brégianni). Stanowi ona unikatowe pod względem rozmiarów i zakresu merytorycznego opracowanie poświęcone historii myśli konkretnego obszaru na gruncie kultur europejskich. Składa się z haseł-artykułów na temat historii 27 wybranych idei, m.in. anarchizm, ewolucja, humanizm, historia, kapitalizm, konfesje, konserwatyzm, kształcenie, kultura, liberalizm, naród, nowoczesność, ojczyzna, oświata, oświecenie, polityka, postęp, racjonalizm, reformacja, religia, rewolucja, socjalizm, tradycja, uniwersalizm. Ich zmieniająca się pod wpływem lokalnych warunków semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. Czytelnik znajdzie tu wiele syntetycznie wyrażonych oryginalnych, opartych na źródłach przemyśleń badaczy na temat zmagań kultur południowosłowiańskich z nowoczesnością. Publikacja stanowi dobrą podstawę do dalszych międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań nad nowoczesnością oraz historią intelektualną zarówno słowiańskich Bałkanów jak i całej Europy.

Scheduled Aktualności Historia Literatura

Prezentacja najnowszego bułgarskiego wydania „Solaris” Stanisława Lema

Z udziałem tłumaczki Liny Wasilwej i Żoro Penczewa z czasopisma „ShadowDance”.
20 10.2021 Aktualności, Literatura

Udział Instytutu Polskiego w wystawie „Zrównoważona moda i

Wystawa organizowana jest przez Instytut Liszta|Hungarian Cultural Institute z okazji przewodnictwa Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.
11 10.2021 24 10.2021 Aktualności

Polska marka Balagan Studio 🗓

Wystawa fotograficzna „Zrównoważona moda i design w krajach V4”, organizowana przez Instytut Liszta | Hungarian Cultural Institute z okazji przewodnictwa Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.
11 10.2021 24 10.2021 Aktualności, Sztuki wizualne