17.06.2021 Galeria

Prezentacja bułgarskiego wydania III tomu publikacji „Polskie czasopismo Świat Słowiański o Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku” pt. „Czasopismo Świat Słowiański o polityce zagranicznej Bułgarii i kwestii macedońskiej” Jarosława Rubachy z udziałem autora (wyd. Macedoński Instytut Naukowy, Sofia, 2021, tłum: Julian Bożkow)

17 czerwca 2021

Instytut Polski w Sofii

 

Scheduled Galeria