26.04.2023 - 31.05.2023 Aktualności, Sztuki wizualne

Wystawa grafik wyselekcjonowanych w konkursie Grafika Roku 2022, prezentującym najnowsze i najbardziej wartościowe prace studentek i studentów krakowskiej ASP

26.04. – 31.05.2023

Instytut Polskiwstęp wolny

Współorganizator wydarzeniaAkademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Konkurs Grafika Roku organizowany przez Wydział Grafiki Akademi Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, jest najstarszym organizowanym cyklicznie wydarzeniem grafiki
studenckiej w Polsce. Jest to coroczna inicjatywa, której celem jest wyłonienie najlepszej grafiki
powstałej w danym roku w pracowniach graficznych krakowskiego ASP. Historia konkursu sięga
początku lat 80 tych, kiedy w skutek stanu wojennego wszystkie wydarzenia artystyczne
m.in. Międzynarodowe Triennale Grafiki zostały wstrzymane, Grafika Roku stała się jedyną
możliwością wolnej, nieocenzurowanej artystycznej wypowiedzi dla młodych artystów grafików.
Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce skierowana do studentów, z czasem podchwycona
przez inne szkoły artystyczne. Podstawowym zadaniem konkursu było ożywienie środowiska
studenckiego i pomoc młodym absolwentom na początku kariery artystycznej, poprzez
udostępnienie warsztatu graficznego i pomoc w pracy nad dziełem.

Na przestrzeni dziesięcioleci przeprowadzono blisko czterdzieści edycji konkursu.
Z biegiem lat do konkursu zaczęto zapraszać uczelnie artystyczne z całej Polski. Od 2003 roku
w kolejnych edycjach konkursu brały udział Akademie Sztuk Pięknych m.in.
z Warszawy, Gdańska, Łodzi czy Katowic. Od momentu powstania, konkurs stał się polem
wolności i nieskrępowanego dialogu dla kolejnych pokoleń grafików. Przez lata język artystycznej
wypowiedzi i sposób obrazowania zmieniał się. Poruszana problematyka ewoluowała odpowiadając
na wyzwania współczesności. Coroczne edycje konfrontują najświeższe wykluwające się idee i
postawy artystyczne. Konkurs jest głosem młodego pokolenia i drogowskazem, pokazującym w
jakim kierunku zmierza współczesna grafika polska. Archiwum nagrodzonych prac jak w soczewce
skupia najnowszą historię rodzimej grafiki, pokazując pierwsze kroki późniejszych mistrzyń i
mistrzów.

Tegoroczna edycja jest szczególna, jest pierwszą po okresie pandemii, kiedy pracownie graficzne
były zamknięte, a ciągłość konkursu została przerwana. Reprezentujące zestaw prace powstały w
post pandemicznym okresie, kiedy po długiej przerwie studenci na nowo pochylili się nad
warsztatem graficznym. Prezentowana wystawa nosi również charakter podsumowania.
W związku z planowanym przeniesieniem Wydziału Grafiki do nowej siedziby, eksponowane prace
konkursowe są ostatnimi, które powstały w legendarnych pracowniach Wydziału przy
ul.Humberta 3. Wystawa spina więc klamrą i zamyka pewien długi i niepowtarzalny rozdział
historii polskiej grafiki.

dr Bartłomiej Chwilczyński
kurator wystawy

from to
Scheduled Aktualności >Sztuki wizualne

Polskie Powroty NAWA 🗓

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA.
02 08.2023 Aktualności