პოლონეთშიდაახლოებით 400 უნივერსიტეტზე მეტში საერთო ჯამში სწავლობს მილიონი და ასი ათასი სტუდენტი. 2019/2020 აკადემიურ წლებში პოლონეთში 85 000-ზე მეტი უცხოელი იღებს განათლებას. თუკი ამ ციფრებს გადახედავთ დარწმუნდებით, რომ აქ სწავლა ღირს.

დამატებითი ინფორმაცია პოლონური უნივერსიტეტების შესახებ, განათლების აღიარების პრინციპები და პრაქტიკული რჩევები პოლონეთში სწავლის მსურველთათვის იხილეთ:

http://www.go-poland.pl/