გთხოვთ, მოგვწეროთ თანამშრომლობისათვის და ერთობლივი პროექტების განხორციელებისთვის ელექტრონულ საფოსტო მისამართზე: tbilisi.ip.sekretariat@msz.gov.pl