საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პოლონური წიგნების კრებული სისტემატურად შედის ბიბლიოთეკის კატალოგებში. ელექტრონულ კატალოგზე წვდომა ვებგვერდის საშუალებით: https://www.nplg.gov.ge/eng/home

ან პირდაპირ: https://catalog.nplg.gov.ge/search*geo