სახელმწიფო სასერთიფიკაციო გამოცდა პოლონურში, მიმდინარე წლის თებერვლის დასაწყისში გაიმართება. რეგისტრაციის ფორმა:



გადასახდელ თანხასთან დაკავშირებული დეტალები: teona.mchedlishvili@msz.gov.pl

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში თანხა უკან დაგიბრუნდებათ