სტეფან კრუკოვსკი, გვარჯილას კლდე-მღვიმე საქართველოში

სტეფან კრუკოვსკი (1890-1982) პალეოლითის ხანის თვითნასწავლი პოლონელი მკვლევარი, სამეცნიერო-კვლევითი სკოლის დამაარსებელი და არაერთი პოლონელი პრეისტორიკოსის მასწავლებელი იყო. საქართველოში პირველად 1916 წელს ჩამოვიდა და ორი წლის განმავლობაში მოინახულა და შეისწავლა დასავლეთ საქართველოს მღვიმეები და ეხები.

მონოგრაფია გვარჯილას კლდის მღვიმის შესახებ 100 წლის წინ დაიწერა, თუმცა არ გამოქვეყნებულა. პალეოლითური ძეგლების შესწავლის მეთოდიკის თვალსაზრისით, ასი წლის წინ, ეს იყო გარდამტეხი კვლევა, რომელსაც გამოქვეყნების შემთხვევაში, შესაძლოა ევროპის არქეოლოგიის განვითარების ისტორია განსხვავებული გზით წარემართა.

წიგნი ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის და ვარშავის უნივერსიტეტი ეგიდით გამოიცა.

https://www.wuw.pl/data/include/cms/Jaskinia_Gvardjilas_Klde_w_Gruzji_2019.pdf

“პოლონური კულინარული გზები”

“პოლონური კულინარული გზები” ქართულ ენაზე არის გამარჯვებული პოლონეთისთვის Gourmand World Cookbook Awards- ის კატეგორიაში B12 თარგმანის კატეგორიაში, ასევე F08 საელჩოს მზარეულის წიგნი (კულინარიული დიპლომატია). იგი კვალიფიკაციას უწევს კონკურენციას მსოფლიოს საუკეთესო მსოფლიოში გამარჯვებულებთან ერთად იმავე კატეგორიის სხვა ქვეყნებიდან.

წიგნის ინგლისური ვერსია: