11.05.2022 Bez kategorii, אמנות חזותית

אמנות תחת אש – אירוע בצל מלחמת רוסיה-אוקראינה

אירוע מיוחד ביה"ס לאמנויות בצלאל שיידון בנושא האמנות במצב מלחמה ויכלול שורה של דוברים ודיונים, באירוע פיזי ואירוע מקוון

אירוע מיוחד שיתקיים בביה"ס לאמנויות בצלאל ובשיתוף המכון הפולני ת"א ויידון בנושא האמנות במצב מלחמה יתקיים ב-11 במאי 2022 לאורך יום שלם. 

האירוע, בהובלת המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל, אליו מוזמן הקהל הרחב, יכלול שורה של דוברים ודיונים בנושאים שונים הנוגעים לאמנות בצל מלחמה. 

חלקו הראשון של היום 13:00 – 14:00 יהיה אירוע פיזי במהלכו יוקרנו סרטי סטודנטים העוסקים בנושאים של זהות, הגירה, תרבות אוקראינית ורוסית. 

הסרטים כולם הופקו במסגרת קורס קולנוע תיעודי שנה ב' בשנים 2022-2021

בצלאל הר הצופים, אולם קולנוע אמנויות המסך קומה 3

 

חלקו השני של היום 20:00 – 21:3- יתקיים באופן מקוון ויכלול פאנל דוברים בנושאים של: 

זהויות לאומיות במזרח אירופה; הסיפור המוזר ויוצא הדופן של אולפן האנימציה הגדול של ברית המועצות; צנזורה פוליטית, הקרבה והמאבק למען חופש הביטוי האמנותי ועוד. 

ישתתפו אנשי אקדמיה, יוצרים, עיתונאים, פרשנים ועוד. 

להצטרפות לפאנל בזום 

 

הצילום: מתוך הסרט "דור ראשון", פיטר לוין, המחלקה לאמנויות המסך בצלאל, 2022

Scheduled Bez kategorii >אמנות חזותית

זהויות קשורות – תערוכה חדשה של האמנית

תערוכה שתוצג במרכז הבינתחומי ללימודי פולין באוניברסיטת חיפה ומבטאת חזרה מתמדת של האמנית מאיה גורדון למוטיבים חזותיים ולצורות מילדותה, להגירת משפחתה מפולין לישראל, עזיבת בית הילדות, הזיכרונות, הגעגוע והכאב
31 05.2023 30 06.2023 Bez kategorii, אמנות חזותית

שבילים של תקווה – תערוכה חדשה 🗓

תערוכה חדשה שעוסקת במסע חיילי צבא אנדרס, בהפקת המכון לזיכרון לאומי בפולין שתכלול צילומים נדירים שעובדו דיגיטלית באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים ומספרת סיפור מסע של אלפי קילומטרים בשאיפה לעולם חופשי ולעצמאות פולנית  
06 06.2023 אמנות חזותית, היסטוריה, חדשות

בממלכה של המלך מתיא – תערוכה חדשה

תערוכה חדשה לכל המשפחה שתעסוק במנהיגות, דמוקרטיה וקבלת החלטות, אשר נוצרה במוזיאון Polin ותוצג בפארק רעננה - הנגשת "עולם הגדולים" לילדים, דרך משחק, דמיון וחוויה
19 06.2023 19 09.2023 אמנות חזותית, חדשות