11.05.2022 Bez kategorii, אמנות חזותית

אמנות תחת אש – אירוע בצל מלחמת רוסיה-אוקראינה

אירוע מיוחד ביה"ס לאמנויות בצלאל שיידון בנושא האמנות במצב מלחמה ויכלול שורה של דוברים ודיונים, באירוע פיזי ואירוע מקוון

אירוע מיוחד שיתקיים בביה"ס לאמנויות בצלאל ובשיתוף המכון הפולני ת"א ויידון בנושא האמנות במצב מלחמה יתקיים ב-11 במאי 2022 לאורך יום שלם. 

האירוע, בהובלת המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל, אליו מוזמן הקהל הרחב, יכלול שורה של דוברים ודיונים בנושאים שונים הנוגעים לאמנות בצל מלחמה. 

חלקו הראשון של היום 13:00 – 14:00 יהיה אירוע פיזי במהלכו יוקרנו סרטי סטודנטים העוסקים בנושאים של זהות, הגירה, תרבות אוקראינית ורוסית. 

הסרטים כולם הופקו במסגרת קורס קולנוע תיעודי שנה ב' בשנים 2022-2021

בצלאל הר הצופים, אולם קולנוע אמנויות המסך קומה 3

 

חלקו השני של היום 20:00 – 21:3- יתקיים באופן מקוון ויכלול פאנל דוברים בנושאים של: 

זהויות לאומיות במזרח אירופה; הסיפור המוזר ויוצא הדופן של אולפן האנימציה הגדול של ברית המועצות; צנזורה פוליטית, הקרבה והמאבק למען חופש הביטוי האמנותי ועוד. 

ישתתפו אנשי אקדמיה, יוצרים, עיתונאים, פרשנים ועוד. 

להצטרפות לפאנל בזום 

 

הצילום: מתוך הסרט "דור ראשון", פיטר לוין, המחלקה לאמנויות המסך בצלאל, 2022

Scheduled Bez kategorii אמנות חזותית