1.09.2022 היסטוריה, חדשות

האבידות של פולין במלחה"ע ה-II

דוח שהתפרסם בפולין ב-1 בספטמבר (יום פרוץ מלחה"ע ה-II) מפרט את הנזקים העצומים בנפש, ברכוש ובתשתיות מדינה אוצתם ספגה פולין ומעולם לא קבלה בגינם פיצוי מצד גרמניה
 
עצומים הם הנזק, ההרס והאובדן אותם חווה העם הפולני בשנות מלחה"ע ה-II, שאת יום פריצתה ציינו לפני כמה ימים.
 
6 מיליוני אזרחי פולין מצאו את מותם במלחמה האיומה הזו, מחציתם פולנים יהודים. ביניהם הייתה גם האליטה הפולנית והשכבות החזקות בחברה.
 
אינספור משפחות איבדו את יקיריהן. זאת, לצד הרס וחורבן שהמיטה הפלישה הגרמנית על ערי וכפרי פולין, פגעה בתשתיות, יישובים, רכוש ואתרי מורשת.
 
אף גורם לא לקח אחריות עד היום על כל זה.
 
ביום חמישי האחרון (1 בספטמבר) פרסמו הרשויות בפולין דו"ח המפרט את היקפי הנזק וההרס ומבקש להביאם למודעות בינלאומית.
 
 
המצגת הבאה מפרטת את האבידות אותן ספגה פולין, השפעותיהן והשלכותיהן על ההווה והעתיד:
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheduled היסטוריה >חדשות

פגישת מוסדות התרבות של האיחוד האירופי 🗓

פגישת נציגי מדינות אירופה לדיון בעבודה המשותפת לקידום את מטרות האיחוד האירופי בישראל בשנת 2023 נערכה ב-2 בפברואר 2023. 
02 02.2023 חדשות

פרידה משבח וייס שהלך לעולמו 🗓

שבח וייס, שגריר ישראל לפולין לשעבר, פעיל מרכזי ביחסי המדינות וידיד קרוב של העם הפולני ושל פולין, הלך לעולמו
03 02.2023 חדשות

המכון לתולדות יהדות פולין ויחסי פולין-ישראל 🗓

מפגש לדיון בשיתופי פעולה מהעבר וההווה וחשיבה משותפת על פעילות עתידית בתחומי האקדמיה, המדע וחקר יחסי המדינות   
31 01.2023 היסטוריה, יחסי יהודים פולנים