25.11.2022 Literatura

Poeci narodowi, Ukraina oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet

Poranek literacki poświęcony Adamowi Mickiewiczowi z okazji wznowienia hebrajskiego wydania „Pana Tadeusza” oraz ukraińskiemu poecie narodowemu Tarasowi Szewczence

Promocja wznowionego hebrajskiego przekładu „Pana Tadeusza” wydanego przez izraelskie Wydawnictwo Carmel dzięki wsparciu Instytutu Książki

oraz Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada (piątek) w Bibliotece Instytutu Polskiego.

W programie dyskusja na temat roli poetów narodowych w kształtowaniu i utrzymywaniu tożsamości narodowej. Podczas spotkania goście nawiążą również do wypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet.

 

Prelegenci:

Ami Drozd (polsko-izraelski reżyser) – odniesie się do ekranizacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy

Assaf Bartov (tłumacz i działacz społeczny) – opowie o roli poety Tarasa Szewczenki w podtrzymywaniu wagi języka ukraińskiego oraz tożsamości narodowej w Ukrainie

Spotkanie odbędzie się w języku hebrajskim.

Wiersz wraz z interpretacją z okazji 200. Rocznicy urodziny Tarasa Szewczenki

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) – pisarz i poeta narodowy, jeden z najważniejszych twórców literatury polskiej w okresie romantyzmu w XIX wieku. Jego pierwsze poematy publikował w latach młodzieńczych.  Pracował jako nauczyciel. Zaangażowany w działalność przeciwko reżimowi rosyjskiemu, za co zapłacił wieloletnią emigracją. Żył w Rzymie, następnie w Paryżu, gdzie przewodził polskiej społeczności emigracyjnej. Jego epopeja narodowa „Pan Tadeusz” opowiada historię życia polskiej szlachty w okresie panowania Napoleona. Ostatnie lata życia Mickiewicz poświęcił na działalność polityczno-wojskową przeciwko imperium rosyjskiemu. Zmarł w Konstantynopolu z powodu choroby.

Taras Szewczenko (1814 – 1861) – poeta ukraiński i malarz, jeden z najważniejszych twórców współczesnego literackiego języka ukraińskiego. Podobnie jak Mickiewicz, Szewczenko na kartach swoich dzieł odzwierciedlał tendencje narodowościowe Ukraińców. Za swoją działalność antycarską został kilkakrotnie skazany oraz aresztowany, włącznie z zakazem pisania i rysowania w niewoli. Ostatecznie wypuszczony z aresztu zmuszony został do wyjazdu z Ukrainy. Zmarł w Petersburgu wskutek choroby. Postaci Szewczenki poświęcono wiele filmów, ostatnie z nich to pt. „Taras: powrót” z 2019 roku oraz „Toloka” z 2020 roku.

 

Scheduled Literatura

Spotkanie poświęcone zmarłej poetce Irit Amiel 🗓

Spotkanie literackie ku pamięci Irit Amiel – uznanej w Polsce poetki, pisarki i tłumaczki, urodzonej w Częstochowie i ocalałej z Zagłady
16 12.2022 Literatura

Miasta dalekie – wiersze Jacka Dehnela po

Zbiór wierszy Jacka Dehnela, uznanego polskiego poety młodego pokolenia, został wydany w Izraelu przez Wydawnictwo Keshev la’Shira w hebrajskim przekładzie literaturoznawczyni i tłumaczki dr Hanny Herzig
30 10.2022 Aktualności, Literatura

(Nie)prosta historia – opowieści Bashevisa Singera w

Wyjątkowa produkcja teatralno-literacka w wykonaniu aktorów Teatru Malenki oparta na twórczości Isaaka Bashevisa Singera, a także jego przemowie noblowskiej i wywiadach prasowych
15 11.2022 Aktualności, Literatura, Teatr