25.11.2022 Literatura

Poeci narodowi, Ukraina oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet

Poranek literacki poświęcony Adamowi Mickiewiczowi z okazji wznowienia hebrajskiego wydania „Pana Tadeusza” oraz ukraińskiemu poecie narodowemu Tarasowi Szewczence

Promocja wznowionego hebrajskiego przekładu „Pana Tadeusza” wydanego przez izraelskie Wydawnictwo Carmel dzięki wsparciu Instytutu Książki

oraz Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada (piątek) w Bibliotece Instytutu Polskiego.

W programie dyskusja na temat roli poetów narodowych w kształtowaniu i utrzymywaniu tożsamości narodowej. Podczas spotkania goście nawiążą również do wypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet.

 

Prelegenci:

Ami Drozd (polsko-izraelski reżyser) – odniesie się do ekranizacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy

Assaf Bartov (tłumacz i działacz społeczny) – opowie o roli poety Tarasa Szewczenki w podtrzymywaniu wagi języka ukraińskiego oraz tożsamości narodowej w Ukrainie

Spotkanie odbędzie się w języku hebrajskim.

Wiersz wraz z interpretacją z okazji 200. Rocznicy urodziny Tarasa Szewczenki

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) – pisarz i poeta narodowy, jeden z najważniejszych twórców literatury polskiej w okresie romantyzmu w XIX wieku. Jego pierwsze poematy publikował w latach młodzieńczych.  Pracował jako nauczyciel. Zaangażowany w działalność przeciwko reżimowi rosyjskiemu, za co zapłacił wieloletnią emigracją. Żył w Rzymie, następnie w Paryżu, gdzie przewodził polskiej społeczności emigracyjnej. Jego epopeja narodowa „Pan Tadeusz” opowiada historię życia polskiej szlachty w okresie panowania Napoleona. Ostatnie lata życia Mickiewicz poświęcił na działalność polityczno-wojskową przeciwko imperium rosyjskiemu. Zmarł w Konstantynopolu z powodu choroby.

Taras Szewczenko (1814 – 1861) – poeta ukraiński i malarz, jeden z najważniejszych twórców współczesnego literackiego języka ukraińskiego. Podobnie jak Mickiewicz, Szewczenko na kartach swoich dzieł odzwierciedlał tendencje narodowościowe Ukraińców. Za swoją działalność antycarską został kilkakrotnie skazany oraz aresztowany, włącznie z zakazem pisania i rysowania w niewoli. Ostatecznie wypuszczony z aresztu zmuszony został do wyjazdu z Ukrainy. Zmarł w Petersburgu wskutek choroby. Postaci Szewczenki poświęcono wiele filmów, ostatnie z nich to pt. „Taras: powrót” z 2019 roku oraz „Toloka” z 2020 roku.

 

Scheduled Literatura

Dyskusyjny Klub Książki – wielowymiarowa powieść o

Powieść uznanej polskiej pisarki młodego pokolenia Martyny Bundy pt. „Kot niebieski” będzie tematem naszego kolejnego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
02 06.2023 Literatura

Ceremonia nadania Bibliotece Instytutu Polskiego imienia Ady

Prowadzona przez legendarną parę księgarzy polska księgarnia była dla wielu centrum polskiej kultury w Izraelu i swoistym domem, budzącym tęsknotę za czymś dalekim, co utracone
12 05.2023 Aktualności, Literatura

Żydowski Król Warszawy – Szczepan Twardoch na

Szczepan Twardoch, którego powieść „Król” ukazała się właśnie w hebrajskim przekładzie, weźmie udział w Festiwalu Pisarzy w Jerozolimie w spotkaniu z izraelską pisarką i dziennikarką Michal Zamir
11 05.2023 Literatura