Urszula Osmycka

Dyrektor
Radca
tel. +81-3-5794-5051
e-mail: urszula.osmycka@msz.gov.pl

Absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalizacją z historii nowszej Japonii. Stypendystka rządu Japonii; w 1999 r. wzięła udział w rocznym programie Ministerstwa Edukacji dla badaczy języka i kultury japońskiej na Uniwersytecie Kagoshima; w latach 2002 – 2006  studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kyushu w Fukuoce, gdzie otrzymała tytuł magistra nauk politycznych.

Po powrocie do Polski była zatrudniona m.in. w Ambasadzie Egiptu oraz w Ambasadzie Japonii w Warszawie.

W 2009 r. ukończyła aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i rozpoczęła pracę w Departamencie Azji i Pacyfiku. W październiku 2011 r. wzięła udział w polsko-japońskim programie wymiany dyplomatów i odbyła staż w Departamencie Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Japonii.

W latach 2012 – 2018 zajmowała się w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Tokio kwestiami politycznymi, prasowymi oraz projektami z zakresu dyplomacji publicznej.

Od sierpnia 2018 r. pracowała w Wydziale Obsługi Merytorycznej w Sekretariacie Ministra, a następnie Biurze Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.

1 września 2021 r. objęła stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego w Tokio. Posługuje się językiem angielskim, japońskim i francuskim.

Justyna Roguska
Zastępca Dyrektora
II Sekretarz
tel. +81-3-5794-7052
e-mail: justyna.roguska@msz.gov.pl

dr Koichi Kuyama
Ekspert ds. kultury, filmu i języka polskiego

Aya Sugiura
Ekspert ds. kultury i kontaktów z mediami
tel. +81-3-5794-7050
e-mail: aya.sugiura@msz.gov.pl

Jarosław Waczyński
Ekspert ds. kultury, języka polskiego i współpracy z NPO
tel. +81-3-5794-7028
e-mail: jaroslaw.waczynski@msz.gov.pl

Anna Koyama
Ekspert ds. kultury
tel. +81-3-5794-7053
e-mail: anna.koyama@msz.gov.pl

Narumi Yorichika
Sekretariat Instytutu
tel. +81-3-5794-7045
e-mail: narumi.yorichika@msz.gov.pl

Instytut Polski w Tokio
2-13-5 Mita Meguro-ku Tokio
153-0062 Japonia
tel. +81-3-5794-7045
faks: +81-3-5794-7024
e-mail: tokio@instytutpolski.pl