Instytut Polski w Tokio

        

    Instytut Polski w Tokio został utworzony 17 listopada 2011 r. jako pierwsza tego typu placówka zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Azji Wschodniej i 22. na świecie. Jej powstanie było potwierdzeniem dużej wagi jaką Polska przywiązuje do stosunków z Japonią, do rozwoju z tym krajem współpracy w dziedzinie gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej, do rozszerzania kontaktów i wymiany osobowej między obu krajami, w tym młodzieży i studentów.

            Misją Instytutu jest budowanie prawidłowego, rzeczywistego wizerunku Polski i jej rozpoznawalności w Japonii poprzez zapewnianie i przekazywanie rzetelnej informacji i wiedzy o Polsce, jej historii, dniu dzisiejszym, jej kulturze, zachodzących zmianach cywilizacyjnych, rosnącej pozycji Polski w EU, NATO, w Europie i na świecie i in. w działaniach placówki w tym kraju, szczególnie w kontaktach i w ramach współpracy z japońskimi mediami, instytucjami, uczelniami i szkołami, organizacjami pozarządowymi i in.

            Szczególną rolę w kształtowaniu obrazu Polski odgrywa zwiększanie obecności polskiej kultury, jej bogatego dziedzictwa w tej sferze w Japonii, gdzie to nasza kultura jest najbardziej znanym i kojarzonym z Polską produktem. Zadaniem Instytutu Polskiego w Tokio jest inicjowanie, realizowanie, wspieranie w tym kraju projektów promujących osiągnięcia polskiej muzyki, kinematografii, teatru, literatury, sztuki współczesnej, plakatu in.

Zadanie to Instytut realizuje we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z podległymi mu instytucjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej kultury za granicą, w tym zwłaszcza z Instytutem Adama Mickiewicza, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, jak i z japońskimi instytucjami i impresariatami. W sferze tej polska placówka dba również o popularyzację języka polskiego, w tym wspiera jego nauczanie w Japonii oraz tłumaczenia i wydania polskiej literatury, materiałów źródłowych związanych z polską historią.

            Nawiązując do ważnych rocznic w dziejach Polski (np. 1050. Rocznicy Chrztu Polski, 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę), jak we wzajemnych relacjach (100. rocznica nawiązania stosunków między Polską i Japonią w 2019 r.), Instytut – z jednej strony – przypomina w Japonii wkład Polski w rozwój Europy, przemiany demokratyczne po 1989 r. i budowę nowego ładu w Europie, zaangażowanie Polski na rzecz umacniania bezpieczeństwa i pokoju na świecie, a z drugiej – popularyzuje przykłady wzajemnej solidarności, pomocy i współpracy, które legły u podstaw bardzo dobrych relacji między Polską i Japonią oraz przyjaźni między społeczeństwami obu krajów.

            Instytut promuje współczesną Polskę – kraj nowoczesny, dynamicznie się rozwijający w oparciu o nowoczesne technologie, innowacje i kreatywne gałęzie gospodarki, który jest  atrakcyjnym i pożądanym partnerem w wielu dziedzinach gospodarki, nauki i technologii.

W sprawach petycji, skarg i wniosków dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 16:00 do 17:00.