Roman Ingarden

PAP/Irena JarosińskaUCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena

 

          W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług uczonego, postanawia oddać Mu hołd.

          Roman Ingarden urodził się w 1893 roku w Krakowie. Studiował matematykę i filozofię we Lwowie i Getyndze, a także w Wiedniu i Fryburgu. Promotorem Jego pracy doktorskiej w 1918 roku był Edmund Husserl. Ingarden od 1933 roku był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. Choć punktem wyjścia jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii.

          Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas  okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w 1950 roku za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa wykładania i publikowania prac fenomenologicznych. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner.

          W 1956 roku powrócił na Uniwersytet. Do ostatnich chwil intensywnie pracował, publikował, uczestniczył w licznych kongresach międzynarodowych oraz wykładał w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególne uznanie zdobył w USA i Niemczech, gdzie zaliczany jest do najwybitniejszych filozofów współczesnych.

          Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, ustanawia rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.

Gabinet prof. R. Ingardena (ok. 1960 r.) Fot.: RWI©Archiwum Krzysztofa Ingardena

Trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy do czynienia z myślą kogoś naprawdę pierwszorzędnego, kogoś, którego nie imają się jakieś mody, którego dzieło będzie trwać dopóki trwać będzie jakiś zasadniczy zrąb cywilizacji europejskiej. Określić Go można krótko – to polski Arystoteles. W opinii jest niektórych największym polskim myślicielem obok Kopernika.    czytaj dalej („Ingarden_KS_2020”)

                                                              Prof. Jerzy Perzanowski, filozof, etyk

Linki

„Ingarden in the garden, czyli estetyka dla każdego” – Dr hab. Anna Chęćka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego – cykl czterech wykładów https://www.youtube.com/watch?v=2_ukYVqCmz8  (YouTube, jęz. polski)

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena http://ingarden.archive.uj.edu.pl  (jęz. polski)
Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena  http://ingarden.archive.uj.edu.pl/en/home/  (jęz. angielski)