10.11.2022 Geschiedenis, Programma

Debat ter gelegenheid van het Jaar van de drie Poolse generaals (Maczek, Anders, Sosabowski)

Op initiatief van het Pools Instituut van Brussel en in samenwerking met de permanente vertegenwoordiging van de Republiek Polen bij de NAVO en de Universiteit voor oorlogsstudies van Warszawa, heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden in SHAPE bij de NAVO over de actuele geopolitieke situatie in verband met de oorlog in Oekraïne en de impact daarvan op de oostelijke flank van de NAVO.

Generaal S. Wojciechowski, de nieuwe militaire vertegenwoordiger van Polen bij het Comité van de NAVO en de EU, gaf een introductie. Het vertrekpunt van het debat waren de militaire verwezenlijkingen van de generaals S. Maczek, S. Sosabowski et W. Anders, de strijd voor een onafhankelijk Polen tijdens de Pools-Bolsjevistische oorlog en de bijdrage van de generaals aan de bevrijding van het door Duitsland bezette Europa.

Ook W. Konończuk, vicedirecteur voor het Centre for Easter Studies en T. Zieliński, vice-directeur van de Universiteit van oorlogsstudies in Warszawa namen deel aan het debat. Bruno Lete van het German Marshall Fund van de Verenigde Staten nam de rol op van moderator.


Gepland Geschiedenis Programma