5.09.2019 Uncategorized

Różna polityka okupacyjna Niemiec wobec Polski i Francji

80-ta rocznica wybuchu Drugiej Wojny Swiatowej

1 września 1939 r. niemiecka III Rzesza zaatakowała wschodniego sąsiada – Polskę. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., dwa tygodnie później, 17 września 1939 r., Polska została również zaatakowana przez Związek Radziecki. Francja natomiast narażona była na agresję jednego kraju, Niemiec, w maju 1940 roku.

Realia okupacji niemieckiej różniły się diametralnie – jak w całej Europie Zachodniej i Wschodniej. Nigdzie prześladowania i mordy na ludności cywilnej nie przybrały tak strasznych rozmiarów jak w Polsce i w krajach, które były przeznaczone na niemieckie osadnictwo zgodnie z „Generalnym planem wschodnim”. Wykład zwraca uwagę na różnice realiów okupacyjnych w Polsce i Francji oraz stawia pytanie, jakie znaczenie mają te doświadczenia dla krajów okupowanych do dnia dzisiejszego.

Wykład dr Boehlera opiera się na niezwykłej i obszernej publikacji we Frankfurter Allgemeine Zeitung z 2017 roku, wskazującej na nieporównywalny przebieg okupacji niemieckiej w Polsce i we Francji. Niezwykle ważne wydarzenie ze względu na nowe podejście do relacji polsko-niemieckich, w tym na skuteczne informowanie niemieckiej opinii publicznej o przebiegu wojny w Polsce celem kształtowania przychylnego spojrzenia na polską perspektywę.

Dr Jochen Böhler jest ekspertem w dziedzinie badań dotyczących Holokaustu i II wojny światowej. W latach 2000-2010 kierował obszarem badawczym „Wojna i reguły obce w epoce ekstremów” w niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zimą 2017/18 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu. Od 2010 roku pracuje w Imre Kertész College of the University of Jena, gdzie wykłada historię Europy Wschodniej. Jego ostatnie publikacje obejmują „Civil War in Central Europe. The Resurrection of Poland” (Oxford 2018) oraz “The Waffen-SS. A European History” (Oxford 2017).

Scheduled Uncategorized

This Kind Of Hope 🗓

Ein filmisches Porträt von Andrei Sannikov, einem belarussischen Dissidenten, der in Polen Zuflucht fand.
29 01.2024 Uncategorized

Polska wobec Zagłady 🗓

Die Geschichte des polnischen Untergrundstaates im Zweiten Weltkrieg ist in Westeuropa weitgehend unbekannt.
27 10.2023 Uncategorized