Polska rozpocząła 1.01.2022 roczne przewodnictwo w OBWE

Polen hat am 1. Januar 2022 seinen einjährigen Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) angetreten.
01 01.2022 31 12.2022 Aktualności

Prezydent Andrzej Duda w 40-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Präsident der Republik Polen Andrzej Duda: "Das Licht der Freiheit anzünden!"/ "Zapalmy światło wolności!"
13 12.2021 31 12.2021 Aktualności, Historia i Dyskusje

11 Listopada – Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

11 listopada 2021 - 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 11.2021 Aktualności

2.Maja – Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Der Tag der polnischen Gemeinschaft und der Polen im Ausland wurde in Anerkennung des historischen Beitrags der Diaspora-Gemeinschaften zu den nationalen Zielen des Landes ihrer Vorväter ins Leben gerufen. / Święto Polonii i Polaków za granicą ustanowiono w dowód uznania historycznego wkładu środowisk emigracyjnych w realizację celów narodowościowych kraju przodków.
02 05.2021 Aktualności