2.06.2020 Geschichte

Armin Laschet, Premier NRW w wywiadzie „Papież Jan Paweł II jako człowiek i polityk”

Interview mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfallen, anlässlich des 100. Geburtstages von Johannes Paul II.

„Papież Jan Pawel II jako człowiek i polityk“ – Wywiad z Arminem Laschetem, Premierem Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii z okazji 100. rocznicy urodzina Jana Pawła II.

Wywiad został opublikowany 02.06.2020, w rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w 1979. „Ta wizyta stała się impulsem dla ruchu „Solidarności“ i wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w 1980“, mówi Premier Laschet, cytując słynne słowa Papieża „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!“

Wywiad z inicjatywy Instytutu Polskiego w Duesseldorfie przeprowadził Johannes Schröer, rozgłośnia katolicka Domradio Kolonia.

Scheduled Geschichte Historia i Dyskusje Program