11.09.2020 Historia i Dyskusje

Polsko-niemiecki dyskurs na obszarze dziedzictwa kulturalnego i historycznego

Das Museum Herbst Palace in Łodź (im Bild) und das Museum Rotes Haus Monschau, Interior Museen – historische Häuser. Ein Beispiel für den polnisch-deutschen Diskurs im Bereich des kulturellen und historischen Erbes.

Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi i Museum Rotes Haus w Monschau, muzea wnętrz – domy historyczne. Przykład polsko-niemieckiego dyskursu w obszarze dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

W połowie września trójka pracowników merytorycznych Muzeum Pałacu Herbsta (oddział Muzeum Sztuki w Łodzi) przyjeżdża z wizytą studyjną do Fundacji Scheiblerów Museum Rote Haus w Monschau. Ich wizyta ma zainicjować między Domami Historycznymi dyskurs w obszarze dziedzictwa kulturalnego i historycznego, jak i wymiany doświadczeń w przedstawianiu historii społecznej i prowadzeniu badań nad dziejami kultury życia codziennego klasy średniej i wyższej.

Wsparciem tego dialogu jest zrealizowany przez ms Łódź pięcioodcinkowy film promujący dom historyczny – Muzeum Pałac Herbsta- zachęcający publiczność, w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, do poznawania dziejów wielokulturowej społeczności Łodzi postrzeganej przez pryzmat losów jednej z rodzin fabrykanckich.

Począwszy od najbliższej niedzieli 13.09 i kolejno 20.09/27.09/4.10/11.10 wspólnie z Muzeum Pałacu Herbsta zapraszamy na filmową podróż po jego wnętrzach i nie tylko. Kolejne odcinki poświęcone są:
• Łódź. Historiches Haus Museum
• Gemäldegalerie
• Flüstern. Das Projekt für Sehbehinderte.
• Łódź im 19.Jahrhundert. Eine Moderne Industriestadt.
• Vermittlung/Bildung

Projekt otrzymał dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca”.

from to
Scheduled Historia i Dyskusje Program