1.09.2022 Aktualności

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II Wojny Swiatowej 1939-1945

Podczas II wojny światowej

Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Straty te wynikały nie tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego (w tym pracy przymusowej) oraz celowego niszczenia mienia, m.in. zburzenia stolicy państwa, Warszawy oraz tysięcy polskich miast i wsi. Negatywne skutki II wojny światowej w sferze demografii, gospodarki, infrastruktury, rozwoju nauki, edukacji i kultury odczuwane są przez Polskę i Polaków do dzisiaj. 

Link do raportu: https://straty-wojenne.pl/

Scheduled Aktualności