22.01.2023 - 11.04.2024 Aktualności

160. Rocznica Powstania Styczniowego

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r. – Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski  zryw narodowy – Powstanie Styczniowe.

W czasie powstania doszło do ponad 1 tys. starć, a w siłach polskich uczestniczyło ok. 200 tys. osób.

Prof.-Andrzej-NOWAK-Polacy-Ukraińcy-Litwini-Bialorusini-karku-nie-schylają

from to
Scheduled ical Google outlook Aktualności