7.01.2023 Aktualności, Sztuka

100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego

100 lat temu przyszedł na świat jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX w., Jerzy #Nowosielski, którego sztuka stanowi wspólne dziedzictwo i chlubę Polski i Ukrainy. Zainspirowany dziedzictwem Bizancjum, nawiązywał do niego zarówno w swych pracach sakralnych, jak i świeckich.  Z surrealizmu przejął atmosferę dwuznaczności i tajemnicy. Z ikony – mocny kontur i płaskość form, oraz głęboką symbolikę światła i koloru. Potężna, artystyczna wizja Nowosielskiego, zakorzeniona w tradycji awangardy, odwołuje się do bogactwa tradycji II Rzeczypospolitej, ale także do całej kultury śródziemnomorskiej: antyku, Egiptu, sztuki starochrześcijańskiej z czasów jedności Kościoła: zabytków z terenów Syrii, Mezopotamii, Etiopii, Kapadocji. Spójrz jak różnorodne są jego dzieła: ikony, abstrakcje akty, pejzaże, martwe natury i wiele innych.⬇

#PolishArt

Scheduled Aktualności Sztuka

Rozdział II: Zaraźliwe zajęcie. Od piktorializmu do

Interaktives E-Book über die Geschichte der polnischen Fotografie. / Interaktywny e-book o historii polskiej fotografii.
13 01.2023 30 12.2023 Sztuka