4.08.2023 - 1.10.2023 Sztuka

Artyści żyją na granicy dwóch światów

Ausstellung von Werken aus der Sammlung des Zentrums für Zeitgenössische Kunst–Schloss Ujazdowski in Warschau.

Artyści żyją na granicy dwóch światów

Wystawa prac z Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie z okazji 30-lecia Instytutu Polskiego w Duesseldorfie.

Otwarcie wystawy: 

Sobota, 19.08.2023, g. 18.00

Stadtmuseum Düsseldorf, Berger Allee 2, 40213 Düsseldorf

Powitanie:

dr Susanne Anna, Direktorka Muzeum Miejskiego/ Stadtmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wojciech J. Poczachowski, Dyrektor Instytutu Polskiego Düsseldorf

dr Piotr Bernatowicz, Dyrektor CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Muzyka:

Tomasz Zawierucha, Gitarre, Folkwang Universität der Künste

Wprowadzenie do wystawy:

Daniel Echaust, Kurator

Czas trwania wystawy: 04.08.-01.10.2023

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela: g. 11–18

Tytuł wystawy prac z kolekcji CSW Zamek Ujazdowski zaczerpnięty jest z pracy Andrzeja Dłużniewskiego, który jest portretem innego artysty Josepha Beuysa. Myśl wyrażona w pracy Dłużniewskiego jest złożona i wielowymiarowa: artyści i sztuka to balansowanie na krawędzi światów: fikcji i rzeczywistości, abstrakcji i realizmu, teraźniejszością i pamięcią, życiem i śmiercią. Jest to także mediowanie między różnymi językami i doświadczeniami. To zarazem idea bliska myśleniu artystycznemu Josepha Beuysa, który był artystą, ale także aktywistą politycznym. Podjął on zadanie mediowania między podzielonymi żelazną kurtyną blokami z ich różnym doświadczeniem historycznym, a także między dwoma systemami politycznymi. Doświadczenie przekraczania granicy związane jest również z podróżą, która staje się przedmiotem prac współczesnych artystów.

Wybór prac polskich artystów z kolekcji Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski dokonany został właśnie z użyciem tytułowego klucza egzystencji na styku dwóch światów. Tak też mogą być interpretowane prace: w szerszym kontekście jako istniejące na styku różnych mediów i technik, ale także istniejące na styku fikcji i rzeczywistości, różnych doświadczeń historycznych i różnych języków.

Dlatego też zapraszamy do podróży z naszymi wybitnymi artystami, którzy dzielą się swoimi własnymi, osobistymi doświadczeniami, ocenami oraz traumami. Motywem towarzyszącym wybranym pracom jest owa mediacja z samym sobą jak i nierozliczonymi historiami, które jeszcze do dziś są żywe wśród artystów.

Podział przestrzeni wystawowych pozwolił na zbudowanie wielowątkowych historii, które przenikają się ale i nie tracą swojej siły przekazu. Historie też te zbudowane zostały dzięki różnym mediom i środkom przekazu, dlatego też poza klasycznymi obrazami, operujemy zapisem video i instalacjami.

Na wystawie prezentowane są prace następujących artystów: Marek Chlanda, Jacek Dłużewski, Ignacy Czwartos, Jacek Adamas, Andrzej Dłużniewski, Wojciech Sternak, Wojciech Prażmowski, Jadwiga Sawicka, Andrzej Szewczyk, Zenona Cyplik-Olejniczak, Krzysztof Jung i Zbigniew Warpechowski.

Koordynatorka wystawy: Anetta Küchler-Mocny.

Kuratorzy wystawy:Piotr Bernatowicz, Daniel Echaust

from to
Scheduled Sztuka

Rozdział II: Zaraźliwe zajęcie. Od piktorializmu do

Interaktives E-Book über die Geschichte der polnischen Fotografie. / Interaktywny e-book o historii polskiej fotografii.
13 01.2023 30 12.2023 Sztuka

Sztuka Jerzego Nowosielskiego: kobieta, plaża, ulica, samochód, cerkiew… 

20 Originalserigrafien zum Jerzy-Nowosielski-Jahr 2023
31 08.2023 17 11.2023 Sztuka