Universidad de Gdansk
Uniwersytet Gdanski
80-952 Gdansk, ul. Bazynskiego 1a
Telefon:(0048) 585 525 071, 585 529 328, 585 529 326,
internet: www.univ.gda.pl

Adam Mickiewicz de Poznan

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-712 Poznan, ul. Wieniawskiego 1
Telefon:(0048) 618 536 251,
internet: www.amu.edu.pl

Jagelónica de Cracovia
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
31-007 Kraków, ul. Golebia 24
Telefon:(0048) 124 226 689 Fax:(0048) 124 226 306
internet: www.uj.edu.pl

Universidad de Lodz
Uniwersytet Lodzki
90-191 £ódz, ul. Narutowicza 65
Telefon:(0048) 426 354 083, 426 354 086, 426 354 087,
internet: www.uni.lodz.pl

Universidad de Nicolás Copérnico de Torun
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
87-100 Torun, ul. Gagarina 11
Telefon:(0048) 566 114 236, 566 114 235
internet: http://www.umk.pl/en/

Universidad de Silesia
Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Telefon:(0048) 323 591 956, 323 591 957,
internet: www.us.edu.pl

Universidad de Szczecin
Uniwersytet Szczecinski
70-357 Szczecin, al. Jednoœci Narodowej 22a
Telefon:(0048) 914 343 188, 914 891 689
internet: www.univ.szczecin.pl

Universidad de Maria Curie-Sklodowska de Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
Telefon:(0048) 815 375 122, 815 375 125,
internet: www.umcs.lublin.pl

Universidad de Bialystok
Uniwersytet w Bialymstoku
15-097 Bialystok, ul. M. Curie-Sklodowskiej 14
Telefon:(0048) 857 457 000
internet: www.uwb.edu.pl

Universidad de Opole
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, ul. Oleska 48
Telefon:(0048) 774 545 841
internet: www.uni.opole.pl

Universidad de Varsovia
Uniwersytet Warszawski
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieocie 26/28
Telefon:(0048) 228 268 316, 226 200 381
internet: www.uw.edu.pl

Universidad de Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski
50-137 Wroclaw, pl. Uniwersytecki 1
Telefon:(0048) 713 402 237, 713 430 143,
internet: www.adm.uni.wroc.pl

Universidad Warmia-Mazury de Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-917 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
Telefon:(0048) 895 234 913 (Kortowo), 895 272 615 (Glowackiego 17)
Fax:(0048) 895 240 408
internet: www.uwm.edu.pl www.uni.olsztyn.pl

Universidad de Cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
Telefon:(0048) 225 618 800,
internet: www.uksw.edu.pl
e-mail: rektor@uksw.edu.pl


Academias artísticas


——————————————————————————–

Academia de Música Fryderyk Chopin de Varsovia
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
00-368 Warszawa,
ul. Okólnik 2
Telefon:(0048) 228 277 241,
internet: www.chopin.edu.pl
e-mail: nauka@chopin.edu.pl

Academia de Música Ignacy Jan Paderewski de Poznań
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
61-808 Poznań,
ul. Sw. Marcin 87
Telefon:(0048) 618 525 132,
Fax:(0048) 618 536 676,
internet: www.amuz.poznan.pl
e-mail: amuz@man.poznan.pl

Academia de Música de Cracovia
Akademia Muzyczna w Krakowie
31-038 Kraków,
ul. Starowislna 3
Telefon:(0048) 124 220 455
Fax:(0048) 124 222 343,
internet: http://www.amuz.krakow.pl/en/

Academia de Música de Lodz
Akademia Muzyczna w Lodzi
90-716 Lódz,
ul. Gdanska 32
Telefon:(0048) 426 339 952,
internet: www.amuz.lodz.pl

Academia de Música Stanislaw Moniuszko de Gdansk
Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku
80-743 Gdansk,
ul. Lakowa 1/2
Telefon:(0048) 583 009 200
Fax:(0048) 583 009 210
internet: www.amuz.gda.pl

Academia de Música Karol Szymanowski de Katowice
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
40-025 Katowice,
ul. Zacisze 3
Telefon:(0048) 322 554 017,
Fax:(0048) 322 564 485,
internet: http://www.am.katowice.pl/Pages/academy.html

Academia de Música Feliks Nowowiejski de Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
85-008 Bydgoszcz,
ul. Slowackiego 7
Telefon:(0048) 523 211 142,
Fax:(0048) 523 212 350,
internet: www.amuz.bydgoszcz.pl

Academia de Bellas Artes Wladyslaw Strzeminski de Lódz
Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
91-726 Lódź,
ul. Wojska Polskiego 121
Telefon:(0048) 426 561 056, 426 562 200,
Fax:(0048) 426 562 192,
internet: http://www.asp.lodz.pl/pl/index.php

Academia de Bellas Artes Jan Matejko de Cracovia
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
31-157 Kraków,
Plac Matejki 13
Telefon:(0048) 124 221 131, 124 220 922,
Fax:(0048) 124 226 566,
internet: http://149.156.19.10/info.html

Academia de Bellas Artes de Gdansk
Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
80-836 Gdansk,
ul. Targ Weglowy 6
Telefon:(0048) 583 012 801,
Fax:(0048) 583 012 200,
internet: www.asp.gda.pl
e-mail: oi@asp.gda.pl

Academia de Bellas Artes de Poznan
Akademia Sztuk Pieknych w Poznaniu
60-967 Poznan,
ul. Aleje Marcinkowskiego 29
Telefon:(0048) 618 552 521,
Fax:(0048) 618 522 309,
internet: www.asp.poznan.pl
e-mail: office@adm.asp.poznan.pl

Academia de Bellas Artes de Varsovia
Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
00-068 Warszawa,
ul.Krakowskie Przedmieœcie 5
Telefon:(0048) 228 266 251,
Fax:(0048) 228 262 114,
internet: http://www.asp.waw.pl/index.aspx

Academia de Bellas Artes de Wroclaw
Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
50-156 Wroclaw,
Pl. Polski 3/4
Telefon:(0048) 713 438 031,
Fax:(0048) 713 431 558,
internet: www.asp.wroc.pl

Academia de Teatro Aleksander Zelwerowicz de Varsovia
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
00-246 Warszawa,
ul. Miodowa 22/24
Telefon:(0048) 228 310 216,
internet: http://www.at.edu.pl/

Escuela Nacional Superior de Teatro Ludwik Solski de Cracovia
Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
31-109 Kraków,
ul. Straszewskiego 21-22
Telefon:(0048) 124 228 196, 124 221 855,
Fax:(0048) 124 220 209,
internet: http://www.pwst.krakow.pl/index.jsp

——————————————————————————–
Academias de medicina


——————————————————————————–

Academia de Medicina de Varsovia
Akademia Medyczna w Warszawie
02-032 Warszawa,
ul. Filtrowa 30
Telefon: (0048) 228 250 051,
Fax: (0048) 228 257 300,
internet: www.amwaw.edu.pl

Academia Silesiana de Medicina de Katowice
Slaska Akademia Medyczna w Katowicach
40-055 Katowice,
ul. Poniatowskiego 15
Telefon:(0048) 322 512 001,
internet: www.slam.katowice.pl
Academia de Medicina Karol Marcinkowski de Poznan
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-701 Poznan,
ul. Fredry 10
Telefon:(0048) 618 521 161,
Fax:(0048) 618 520 455,
internet: www.usoms.poznan.pl

Academia de Medicina Ludwik Rydygier de Bydgoszcz
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz,
ul. Jagielonska 13
Telefon: (0048) 523 229 527,
Fax:(0048) 523 229 848,
internet: www.amb.bydgoszcz.pl

Academia de Medicina Piastów Slaskich de Wroclaw
Akademia Medyczna im.Piastów Slaskich we Wroclawiu
50-367 Wroclaw,
ul. Pasteura 1
Telefon: (0048) 713 280 435, 713 209 914,
Fax: (0048) 713 285 729,
internet: www.am.wroc.pl

Academia de Medicina de Bialystok
Akademia Medyczna w Bialymstoku
15-230 Bialystok,
ul. Kilinskiego 1
Telefon: (0048) 857 422 021,
Fax: (0048) 857 424 907,
internet: amb.ac.bialystok.pl

Academia de Medicina en Gdansk
Akademia Medyczna w Gdansku
80-210 Gdañsk,
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 3a
Telefon: (0048) 583 492 222,
internet: www.amg.gda.pl

Academia de Medicina de Lublin
Akademia Medyczna w Lublinie
20-950 Lublin,
Al. Raclawickie 1
Telefon: (0048) 815 324 633, 815 320 061,
Fax: (0048) 815 328 903,
internet: www.am.lublin.pl

Academia de Medicina de Lodz
Akademia Medyczna w Lodzi
90-419 Lódz,
Al. Kosciuszki 4
Telefon: (0048) 426 325 100,
internet: www.am.lodz.pl

Collegium Medicum de la Universidad Jagelónica de Cracovia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie
31-008 Kraków,
ul. Ow. Anny 12
Telefon: (0048) 124 214 978,
Fax: (0048) 124 222 578,
internet: www.cm-uj.krakow.pl

Academia Pomerana de Medicina de Szczecin
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
70-204 Szczecin,
ul. Rybacka 1
Telefon: (0048) 914 332 502,
internet: www.pam.szczecin.pl

Escuelas superiores de marina


——————————————————————————–

Escuela Superior de Marina de Gdynia
Wyzsza Szkola Morska w Gdyni
81-225 Gdynia,
81-225 Gdynia,
ul. Morska 81-87
Telefon: (0048) 586 217 041,
Fax: (0048) 586 206 701,
internet: www.wsm.gdynia.pl

Escuela Superior de Marina de Szczecin
Wyzsza Szkola Morska w Szczecinie
70-500 Szczecin,
ul. Wały Chrobrego 1/2
Telefon: (0048) 914 334 155, 914 344 226,
internet: www.wsm.szczecin.pl