10.05.2019 - 12.05.2019 Wydarzenia

IX Sofijski Festiwal Naukowy

Udział Lucjana Staszewskiego – o kilku pierwiastkach, które nas otaczają i co dzięki nim mamy.

10, 11, 12 maja, godz. 11:00, 13:00 i 17:00
Sofia Tech Park, bul. Carigradsko Szose nr 111B
We współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Urzędem Miasta Sofii i EUNIC Bulgaria

 

IX Sofia Science Festival (9-12.05.2019)

Udział Lucjana Staszewskiego – o kilku pierwiastkach, które nas otaczają i co dzięki nim mamy

Pokazy naukowe – demonstracje chemiczne z okazji 150 rocznicy powstania tablicy Mendelejewa, w angielskim z tłumaczeniem na język bułgarski

Lucjan Staszewski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w latach 2005-2008 kierownik sekcji pokazów Chemicznego Koła Naukowego “Flogiston”, obecnie doktorant w Instytucie Przemysłu Organicznego i stały współpracownik Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od ponad 10 lat zajmuje się pokazami i edukacją popularnonaukową.

Więcej informacji o festiwalu na https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

from to
Scheduled Wydarzenia