18.02.2020 - 30.04.2020 Historia, Sztuki wizualne, Turystyka Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii, bul. Ewlogi i Hristo Georgijewi

„Skarby Krakowa“ 🗺

Wystawa dokumentalna z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

18 lutego – 30 kwietnia 2020
Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii, bul. Ewlogi i Hristo Georgijewi
We współpracy z Ambasadą RP w Sofii

Wystawa Skarby Krakowa to opowieść o Krakowie – siedzibie polskich królów, dawnej stolicy kraju, jednym z najstarszych europejskich ośrodków uniwersyteckich, mieście poetów, pisarzy i artystów, należącym w średniowieczu do najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Od wieków kosmopolityczny, wielokulturowy i otwarty na inspiracje płynące z zewnątrz, pozostał najbardziej polskim z polskich miast. Wystawa przedstawia Kraków jako nowoczesną metropolię, korzystającą z potencjału swojego dziedzictwa kulturowego. W 1978 roku jako pierwszy europejski zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na wystawie można zobaczyć 90 dzieł sztuki, pomników architektury i obiektów dziedzictwa niematerialnego, związanych z miastem, istotnych z perspektywy ich kulturotwórczej roli, często o randze arcydzieł. Wystawa jest podzielona na osiem chronologicznych części: Początek (przed 989), Książę i biskup (989–1257), Miasto (1257–1493), Rozkwit (1493–1655), Upadek (1655–1794), Duchowa stolica (1794–1918), Krótkie stulecie (1918–1989) i Epilog (po 1989). Historię Krakowa dopełniają cztery plansze dodatkowe: Wzgórze wawelskie, Uniwersytet, Kraków żydowski i Krakowska tożsamość.

from to
Scheduled Historia >Sztuki wizualne >Turystyka
Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii, bul. Ewlogi i Hristo Georgijewi Map