17.06.2021 Aktualności, Historia, Literatura

Prezentacja bułgarskiego wydania III tomu publikacji „Polskie czasopismo Świat Słowiański o Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku” pt. „Czasopismo Świat Słowiański o polityce zagranicznej Bułgarii i kwestii macedońskiej” Jarosława Rubachy z udziałem autora (wyd. Macedoński Instytut Naukowy, Sofia, 2021, tłum: Julian Bożkow)

Książkę przedstawi dr Aleksander Grebenarow, prezes Macedońskiego Instytutu Naukowego w Sofii, Nikołaj Poppetrow z Instytutu Badań Historycznych BAN i Julian Bożkow, tłumacz publikacji.

17.06.2021, czwartek, godz. 18:30

Instytut Polski, ul. Weslec 12, wstęp wolny

W ciągu dziesięciu lat swego istnienia (1905–1914) wydawane w Krakowie czasopismo „Świat Słowiański”, podejmowało działania na rzecz zapoznawania czytelników z „historią i teraźniejszością bratnich narodów słowiańskich”, w tym także Bułgarami i Bułgarią. Jego wydawcy nie ograniczali się jednak wyłącznie do opisywania faktów i wydarzeń zachodzących na Bałkanach w minionych epokach, w czasach rządów tureckich. Równie często komentowali oni bieżące kwestie związane z bułgarskim życiem społeczno-politycznym i kulturalnym, a także analizowali następstwa tych ważnych wydarzeń. Dzięki opublikowanym tekstom polski czytelnik miał możliwość zapoznania się ze złożonymi procesami zachodzącymi na ziemiach bułgarskich na początku XX w. Drugi tom książki poświęcony jest polityce międzynarodowej Bułgarii na Bałkanach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii macedońskiej. Jarosław Rubacha

Prof. dr hab. Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – historyk, bałkanista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek m.in. Macedońskiego Instytutu Naukowego w Sofii i Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu. W pracy naukowej koncentruje się na historii Bułgarii w XIX i XX w., polskim słowianofilstwie oraz wątkach bałkańskich w polskiej prasie przełomu XIX i XX w.

 

Scheduled Aktualności Historia Literatura

Warna: Koncert Piotr Baron Trio 🗓

W programie 30. edycji Varna Summer International Jazz Festival.
29 07.2021 Aktualności, Muzyka

Wybitne Polki 🗓

Wystawa opowiadająca o 10-ciu wybitnych Polkach, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacyjnego świata, a także tych, które swoją dobrocią i odwagą zmieniały świat na lepsze.
01 07.2021 31 08.2021 Aktualności, Historia

Warna: Finisaż wystawy „Skarby Krakowa“ 🗓

Wystawa dokumentalna z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
28 06.2021 Aktualności, Historia