17.06.2021 Aktualności, Historia, Literatura

Prezentacja bułgarskiego wydania III tomu publikacji „Polskie czasopismo Świat Słowiański o Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku” pt. „Czasopismo Świat Słowiański o polityce zagranicznej Bułgarii i kwestii macedońskiej” Jarosława Rubachy z udziałem autora (wyd. Macedoński Instytut Naukowy, Sofia, 2021, tłum: Julian Bożkow)

Książkę przedstawi dr Aleksander Grebenarow, prezes Macedońskiego Instytutu Naukowego w Sofii, Nikołaj Poppetrow z Instytutu Badań Historycznych BAN i Julian Bożkow, tłumacz publikacji.

17.06.2021, czwartek, godz. 18:30

Instytut Polski, ul. Weslec 12, wstęp wolny

W ciągu dziesięciu lat swego istnienia (1905–1914) wydawane w Krakowie czasopismo „Świat Słowiański”, podejmowało działania na rzecz zapoznawania czytelników z „historią i teraźniejszością bratnich narodów słowiańskich”, w tym także Bułgarami i Bułgarią. Jego wydawcy nie ograniczali się jednak wyłącznie do opisywania faktów i wydarzeń zachodzących na Bałkanach w minionych epokach, w czasach rządów tureckich. Równie często komentowali oni bieżące kwestie związane z bułgarskim życiem społeczno-politycznym i kulturalnym, a także analizowali następstwa tych ważnych wydarzeń. Dzięki opublikowanym tekstom polski czytelnik miał możliwość zapoznania się ze złożonymi procesami zachodzącymi na ziemiach bułgarskich na początku XX w. Drugi tom książki poświęcony jest polityce międzynarodowej Bułgarii na Bałkanach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii macedońskiej. Jarosław Rubacha

Prof. dr hab. Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – historyk, bałkanista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek m.in. Macedońskiego Instytutu Naukowego w Sofii i Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu. W pracy naukowej koncentruje się na historii Bułgarii w XIX i XX w., polskim słowianofilstwie oraz wątkach bałkańskich w polskiej prasie przełomu XIX i XX w.

 

Scheduled Aktualności >Historia >Literatura

Warna: Koncert Karol Szymanowski Quartet 🗓

W programie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Varna Summer".
02 07.2022 Aktualności, Muzyka

Warsztaty Ambasadora RP w Bułgarii dr Macieja

W ramach Europejskiego Miesiąca Fotografii.
30 06.2022 Aktualności, Sztuki wizualne, Turystyka

„Kiedy nie ma apetytu na czereśnie” –

Scenariusz i realizacja – Nikołaj Georgijew. Występują: Petia Josifowa-Hunkins, Waleria Dimitrowa i Georgij Arsow.
28 06.2022 Aktualności, Muzyka, Teatr