21-01-2019 მოვლენები

ადამ ვენდტის კონცერტები თბილისში და ქუთაისში.

2019 წლის თებერვალში ადამ ვენდტის ორი კონცერტი გაიმართა თბილისში და ქუთაისში.

2019 წლის თებერვალში ადამ ვენდტის ორი კონცერტი გაიმართა თბილისში და ქუთაისში.