პირველი კონკურსი, პროგრამა INNOGLOBO-ს ფარგლებში

კვლევისა და განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ახალ საერთაშორისო პროგრამა INNOGLOBO-ზე განაცხადების მიღება დაიწყო.
01 07.2021 30 10.2021 სიახლეები