Search …
  • עברית
  • English

עונה שניה בסדרה Polish Talk – Mondays with JHI

עונה שניה בסדרה Polish Talk - Mondays with JHI נפתחת עם מפגש בנושא הטופוגרפיה ככלי ללימוד העבר היהודי של ורשה בהובלת ד"ר ברטוש בוריס מהמכון ההיסטורי היהודי
25 10.2021 היסטוריה

יחידה ללימודי פולין נפתחת באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מקימה מרכז ידע ומחקר רב-תחומי ראשון מסוגו ללימודי פולין
10 10.2021 היסטוריה, חדשות

מפגש תיירות – פולין בסתיו ובחורף

מפגש מקוון (בזום) בהנחיית הבלוגר ומומחה התיירות אדם קורן אודות האטרקציות התיירותיות בפולין בעונת הסתיו והחורף, נקודות אטרקטיביות לביקור ועוד
20 10.2021 תיירות

יומן אירועים

אודות המכון הפולני

Scroll top