Search …
  • עברית
  • English

הנה מוראנוב – תערוכה חדשה במוזיאון Polin

"הנה מוראנוב" היא תערוכה חדשה וזמנית המוצגת במוזיאון Polin וספרת את סיפורה של שכונת מוראנוב שהייתה מרכז החיים היהודיים בוורשה שלפני המלחמה
01 07.2020 חדשות

פולין מקבלת את נשיאות V4

מה-1 ביולי 2020 מובילה פולין את נשיאות V4 - כינוי ל"רביעיית וישגראד" - ברית פוליטית-תרבותית של 4 מדינות אירופה : צ'כיה, הונגריה, פולין וסלובקיה
01 07.2020 חדשות

רומן אינגרדן – הרצאה על הפילוסוף הפולני הנודע

לרגל ציון "שנת רומן אינגרדן" אנחנו מקיימים הרצאה שתועבר בידי 3 מרצים מהאוניב' היגילונית בקרקוב, אודות האיש, פועלו ומורשתו
05 07.2020 מדע

יומן אירועים

Scroll top