31.08.2020 Aktualności, Wydarzenia

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

31 sierpnia uroczyście świętujemy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które przyczyniły się do upadku komunizmu i zakończenia zimnowojennego podziału świata.
Nie stałoby się to bez zaangażowania milionów Polaków, którzy odważyli się stawić opór niesprawiedliwości panującej w zniewolonej Ojczyźnie i powołali do życia „Solidarność”. Ten masowy, obywatelski ruch, w którym Polacy postanowili zamanifestować swoje zdanie i wziąć odpowiedzialność za losy kraju, nie miał sobie równego w Europie.
„Gen solidarności” do dziś każe Polsce angażować się w pomoc innym krajom w potrzebie. Solidarność przybiera zarówno postać pomocy rozwojowej i humanitarnej (ostatnio w obliczu pandemii COVID-19), wspierania innych państw w procesie transformacji, szczególnie państw Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich, ale też udziału w misjach pokojowych i wojskowych UE, OBWE, NATO oraz innych organizacji międzynarodowych. Wspominając tę szczególną rocznicę, Polska łączy się ze wszystkimi narodami dążącymi ku wolności i demokracji w swoich krajach.
Zachęcamy do zapoznania się z okolicznościową wystawą przygotowaną przez MSZ, którą znajdą Państwo poniżej.

O filmiku;

  1. rocznica powstania Solidarności

Pokojowa rewolucja Solidarności z 1980 roku doprowadziła do upadku komunizmu w 1989 roku. 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie, które stało się kamieniem milowym we współczesnej historii Polski i jednym ze zwiastunów przyszłego upadku systemu komunistycznego. W ślad za Polską, hołdując wartościom Solidarności, poszły kolejne państwa tzw. bloku wschodniego. Potrzeba manifestowania solidarności widoczna jest także we współczesnej i wolnej już Polsce, będącej członkiem Unii Europejskiej i NATO. Dzieląc się swoim doświadczeniami z procesu transformacji oraz wspierając państwa w potrzebie Polska sprawia, że idea solidarności jest stale żywa.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Scheduled Aktualności Wydarzenia