28.05.2021 - 4.07.2021 Film

EU Film Days 2021

[Tokio]  W ustaleniu   National Film Archive of Japan 
[Kioto]  17 czerwca (czwartek) – 4 lipca 2021 (niedziela)  The Museum of Kyoto

[online] 28 maja (piątek) – 25 czerwca 2021 (piątek)

Coroczne wydarzenie EU Film Days odbędzie się również w tym roku.
Z Polski będzie przedstawiony film „ZIMNA WOJNA” reż. Pawła Pawlikowskiego.
Poinformujemy daty pokazów gdy zostanie ustalone.

https://eufilmdays.jp

from to
Scheduled Film