15.08.2020 Artykuły

Józef Piłsudski, mąż stanu Polski i Europy

Wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego i Fundację Rodziny Piłsudskich w 2017 roku z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka.

Broszura przygotowana na podstawie wystawy, przetłumaczona i opracowana przez NPO Forum Polska, została zaprezentowana przy okazji sympozjum pt. „Oblicza Józefa Piłsudskiego” 30 września 2017 r. http://www.forumpoland.org/pilsudski2017.pdf  współorganizowanego przez IP w Tokio i NPO Forum Polska.

Scheduled Artykuły