19.07.2022 - 31.08.2022 Aktualności

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2021.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl  z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje:

1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu;

2) autorów polskich lub zagranicznych;

3) wydane w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim, hiszpańskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, białoruskim lub litewskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego; w przypadku pozostałych języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski.

Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.        

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl  z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w ogłoszeniu (wersja polska i angielska): https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji3 (PL)
https://www.gov.pl/web/diplomacy/foreign-ministers-history-contest-for-best-publications-promoting-the-history-of-poland-and-polish-diplomacy-opens-for-entries3  (English)

from to
Scheduled Aktualności