5.06.2021 Inne, Wydarzenia

Konkurs Krasomówczy Języka Polskiego dla Japończyków 2021

5 czerwca (sobota) 2021 r. godz. 13:30  (wejście od godz. 13:00)
Miejsce: Ambasada RP w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokio.

W związku z pandemią COVID-19 tegoroczny konkurs odbędzie się w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności (wyłącznie uczestnicy i wykładowcy).


Regulamin konkursu

 1. Uczestnikiem może być każdy obywatel Japonii, który w sumie przebywał w Polsce nie dłużej niż 1 rok.
 2. Wystąpienie uczestnika konkursu składa się z 3-minutowej wypowiedzi (na dowolny temat), która musi zostać wygłoszona z pamięci oraz z odpowiedzi na pytania komisji konkursowej.
 3. Ocena komisji obejmuje dwa wyżej wymienione elementy w pkt 2.
 4. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza uczestnictwa i przesłanie na adres e-mailowy: tokio@instytutpolski.pl do dnia 24 maja 2021 r. wraz ze streszczeniem (ok. 70 słów) i tytułem wystąpienia.
  Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku w związku z realizacją Konkursu Krasomówczego Języka Polskiego dla Japończyków, w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres, nr tel. stacjonarnego i tel. komórkowego, adres mailowy, miejsce nauki lub pracy oraz ile razy i jak długo w sumie był Pan/Pani w Polsce, ew. wcześniejszy udział w konkursie (kiedy i z jakim rezultatem) oraz dotychczasowy okres nauki jęz. polskiego. W przypadku zajęcia przez uczestnika I, II lub III miejsca dane osobowe laureatów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa miasta lub nazwa szkoły zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz FB Instytutu Polskiego w Tokio.

* Uczestnictwo w ww. Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku na stronie IP w Tokio i w mediach społecznościowych.

Formularz uczestnictwa

 

Nagrody

 1. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody w postaci trzech miejsc na Letnim kursie NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) – zajęcia z języka polskiego, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury.
  W tym roku z uwagi na pandemię COVID-19 kurs zostanie przeprowadzony w formule online (lipiec i sierpień).
  Dla laureatów przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 2. W przypadku zajęcia miejsca od I do III w konkursie przez osobę, która nie może skorzystać z ww. nagród, Instytut Polski w Tokio może przekazać nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody w postaci książek i publikacji na temat polskiej kultury.

* W czasie przerwy zostaną podane napoje (woda mineralna, soki) oraz pączki (w opakowaniu) do zabrania przez uczestników po zakończeniu konkursu.

* Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Scheduled Inne >Wydarzenia