27.05.2023 Inne, Wydarzenia

Konkurs Krasomówczy Języka Polskiego dla Japończyków 2023

27 maja (sobota) 2023 r. godz. 13:30 (wejście od godz. 13:00)
                   Miejsce: Ambasada RP w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokio       

w ramach obchodów Dni Polskiego Dziedzictwa w Japonii

                                                                                              

Regulamin konkursu

  1. Uczestnikiem może być każdy obywatel Japonii, który w sumie przebywał w Polsce nie dłużej niż 1 rok i który nie był laureatem miejsc od I do III w poprzednich edycjach konkursu.
  2. Wystąpienie uczestnika konkursu składa się z 3-minutowej wypowiedzi (na dowolny temat), do wygłoszenia z pamięci oraz z odpowiedzi na pytania komisji konkursowej.
  3. Ocena komisji obejmuje dwa wyżej wymienione elementy w pkt 2.
  4. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie poniższego formularza uczestnictwa i przesłanie na adres e-mailowy: tokio@instytutpolski.pl do dnia 17 maja 2023 r. wraz ze streszczeniem (ok. 70 słów) i tytułem wystąpienia.

Formularz uczestnictwa 2023prosimy nie zapisywać danych na pliku online, a pobrać plik, wpisać dane i przesłać do IP.

* Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Uczestnictwo w ww. Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku na stronie IP w Tokio i w mediach społecznościowych.

  1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku w związku z realizacją Konkursu Krasomówczego Języka Polskiego dla Japończyków, w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres, nr tel. stacjonarnego i tel. komórkowego, adres mailowy, miejsce nauki lub pracy oraz ile razy i jak długo w sumie był Pan/Pani w Polsce, ew. wcześniejszy udział w konkursie (kiedy i z jakim rezultatem) oraz dotychczasowy okres nauki jęz. polskiego. W przypadku zajęcia przez uczestnika I, II lub III miejsca dane osobowe laureatów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa miasta lub nazwa szkoły zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz FB Instytutu Polskiego w Tokio.

Nagrody

  1. I nagroda – bilet lotniczy z Japonii do Polski w obie strony (w klasie ekonomicznej) ufundowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT w celu wzięcia udziału w Letnim kursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w trybie stacjonarnym.

Uwaga: Instytut Polski w Tokio zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody (bilet lotniczy) na inną.

  1. II i III nagroda – udział w Letnim kursie NAWA w trybie stacjonarnym.        
    3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody w postaci książek i publikacji na temat polskiej kultury.

*  W przypadku zajęcia miejsc od I do III w konkursie przez osoby, które nie mogą skorzystać z ww. nagród, Instytut Polski w Tokio może przekazać nagrody innym uczestnikom konkursu.

*  Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 

Dla widzów:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w charakterze widzów prosimy o przesłanie na adres mailowy tokio@instytutpolski.pl swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu w załączonym formularzu (dla widzów) do dnia 17 maja 2023 r.                                                                          
* Możliwość udziału w wydarzeniu zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Uczestnictwo w charakterze widza w ww. Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku na stronie IP w Tokio i w mediach społecznościowych.           
* Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

* Dane osobowe widzów konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, w zakresie: adresu mailowego, imienia i nazwiska oraz nr telefonu.

Formularz dla widzów 2023 – prosimy nie zapisywać danych na pliku online, a pobrać plik, wpisać dane i przesłać do IP.

Zapraszamy!

Organizator: Instytut Polski Tokio                                                     
Sponsor głównej nagrody: Polskie Linie Lotnicze LOT

Scheduled Inne Wydarzenia