13.03.2023 - 31.03.2023 Aktualności

Rekrutacja na stypendia do Polski dla Japończyków

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta przyjazdowa – rok akademicki 2023/2024.

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a krajami partnerskimi, w tym z Japonią.

Rekrutacja na stypendia do Polski dla obywateli Japonii – zgłoszenia do dnia 31 marca 2023, godz. 16:00.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nippon/Stypendia2023 (JP)

from to
Scheduled Aktualności