Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej


Instytut Polski w Wiedniu

Instytut Polski w Wiedniu realizuje zadania polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej w Austrii. Prezentuje różnorodne oblicza Polski, leżącego w sercu Europy, dynamicznie rozwijającego się, nowoczesnego, przyjaznego innowacjom kraju. Działa też na rzecz wymiany polsko-austriackiej. Tematyka projektów, które Instytut realizuje w całej Austrii, w dużej mierze we współpracy z austriackimi i polskimi partnerami, obejmuje kwestie społeczne, historię, naukę, edukację, gospodarkę, muzykę, literaturę, film i sztukę. Instytut Polski w Wiedniu jest instytucją polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Informacja i dialog

Poza organizacją imprez kulturalnych, Instytut Polski w Wiedniu jest dla wszystkich zainteresowanych również kompetentnym partnerem do rozmów o Polsce. Dla Instytutu bardzo ważna jest komunikacja na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter i Instagram, jak również poprzez stronę internetową i newsletter. Równie ważny jest kontakt osobisty – Instytut jest otwarty dla wszystkich. Regularne podróże studyjne dla artystów i dziennikarzy z Austrii do Polski owocują innowacyjnymi projektami i kreatywną współpracą.

Biblioteka

Własna biblioteka oferuje czytelnikom szeroki zasób wiedzy specjalistycznej, filmy i beletrystykę. Księgozbiór obejmuje ponad 16 tysięcy publikacji, głównie literatury polskiej w wydaniach oryginalnych, jak i tłumaczeniu na język niemiecki.

Początek i historia

Instytut Polski w Wiedniu został uroczyście otwarty 5 czerwca 1974 r. Jego siedziba – wtedy i dziś – znajduje się w szczególnie malowniczym miejscu u stóp Kościoła Maria am Gestade, w pierwszej dzielnicy w centrum Wiednia. Podstawę prawną dla założenia stanowiło „Porozumienie między Republiką Austrii i Polską Rzeczpospolitą Ludową o współpracy w dziedzinach kultury i nauki” podpisane 14 czerwca 1972 r. Momentem przełomowym był rok 1989, kiedy zmieniła się rola i funkcja Instytutów. Instytuty otworzyły się i poprzez komunikację oraz wymianę umożliwiły szeroki dostęp do polskiego społeczeństwa i kultury w całym ich europejskim i globalnym wymiarze.

Instytuty Polskie na całym świecie

Obecnie istnieje 25 Instytutów Polskich na całym świecie, m.in. w Paryżu, Nowym Jorku, Tokio. Wszystkie podlegają Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Do Instytutów Polskich w obszarze niemieckojęzycznym, poza wiedeńskim, należą Instytut Polski w Berlinie i jego Filia w Lipsku oraz Instytut Polski w Düsseldorfie.

Współpraca międzynarodowa

Instytut Polski w Wiedniu aktywnie współpracuje z międzynarodowymi partnerami, m.in. ze swoim austriackim odpowiednikiem, czyli Austriackim Forum Kultury w Warszawie, jak również należy do europejskiej sieci instytutów kultury EUNIC (European Network of National Institutes of Culture).