Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest instytucją naukową o uprawnieniach śledczych. Główne zadania IPN to gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989; ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i badawczej.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Europejskie Centrum Solidarności

Jest instytucją łączącą działalność naukową, kulturalną i edukacyjną z nowoczesną placówką muzealną oraz archiwum dokumentującym działania ruchów demokratycznych i wolnościowych w najnowszej historii Polski i Europy.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Ośrodek Karta

Ta niezależna organizacja pozarządowa zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (od początków XX wieku do roku 1989) oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
Portal dostępny jest w wersji polskiej.

Portal www.archiwa.gov.pl

Portal zawierający obszerne informacje o przeszłości Polski oraz bazę danych. Prezentuje również informacje na temat wystaw i publikacji naukowych.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Portal www.dzieje.pl

Portal przedstawiający bieżące informacje o polskiej historii i najnowszych badaniach nad nią, jak również obszerny dział dotyczący Polski XX wieku.
Portal dostępny w wersji polskiej.