Portal www.naukawpolsce.pap.pl

Strona internetowa poświęcona nauce redagowana przez Polską Agencję Prasową (PAP) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będąca aktualnym serwisem informującym o polskiej nauce i jej osiągnięciach.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Centrum Nauki Kopernik

To otwarte w 2010 roku w Warszawie centrum jest zarówno nowoczesnym muzeum jak i ośrodkiem badawczym, którego celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie nowoczesnego społeczeństwa.
Portal dostępny jest w wersji polskiej.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk to ogólnokrajowa, samodzielna instytucja naukowa, służąca rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu. PAN skupia wybitnych polskich uczonych i badaczy we wszystkich dziedzinach – od humanistyki po nauki medyczne.
Instytucja ma również oddział w Wiedniu.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Portal www.euraxess.pl

Portal będący wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego, służy wspomaganiu międzynarodowej mobilności naukowców przez bezpłatne udzielanie im kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.