15.02.2021 - 2.03.2021 Others

Become a Polish language teacher at the University of Mons!

As part of the Lecturers Programme, every year the National Agency for Academic Exchange organises a selection of teachers who are delegated to teach Polish language abroad. Recently, the University of Mons joined the list of institutions with which NAWA cooperates.


The call for applications for the position of Polish language teacher at the University of Mons will be open until 2 March this year.

Detailed information: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie & more information about the “Lektorzy” programme in an interview with Kamila Dembińska, Director of the NAWA Polish Language Programme Office and Mariusz Czech, Office Specialist. Interview presented by Maria Wieczorkiewicz in Polish Radio https://www.polskieradio.pl/…/2666309,Lektorzy-jezyka…

____________________

W ramach Programu Lektorzy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej organizuje corocznie nabór nauczycieli, którzy są delegowani do nauczania języka polskiego za granicą. Do listy uczelni z którymi współpracuje NAWA dołączył także Uniwersytet w Mons.

Nabór wniosków na stanowisko lektora j. polskiego na Uniwersytecie w Mons trwa do 2 marca br.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie a także więcej informacji o programie ” Lektorzy” w rozmowie z Kamilą Dembińską, Dyrektor Biura Programu Języka Polskiego NAWA oraz Mariuszem Czechem, Specjalistą Biura. Wywiad z Marią Wieczorkiewicz w Polskim Radiu https://www.polskieradio.pl/…/2666309,Lektorzy-jezyka…

 

from to
Scheduled Others